Az Országos Kéktúra kiírása
Országos Kéktúra

ORSZÁGOS  KÉKTÚRA


Az Országos Kéktúra kiírása

Néhány jótanács
Távolság-, szint- és időadatok összesítése
Bekötő útszakaszok adatainak összesítése
Térképek az útvonalról
Útravaló


A hazánkat átszelő "Kék" turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró szakosztálya hírdette meg az 1952. évben.

A Vasutas Szakszervezet természetjáró szakbizottsága ezt 1953-ban országos méretűvé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazó első füzetet.

Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását 1961-ben vette át a Magyar Természetbarát Szövetség.

Jelen ismertetô a Magyar Természetbarát Szövetség által 1988-ban kiadott "Országos Kék-túra útvonalvázlat és igazolófüzet" javított változata.

Javítást végezték: Bozó András és Pálmai Vencel


AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA

 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.
   
 2. A túra irányitója: a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ).
   
 3. A túra útvonala: az e füzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a vas megyei Írottkőtől a borsod-abaúj-zemplén megyei Hollóháza között 1097 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút.
   
 4. Ellenőrzőpontok: a füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.
   
 5. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.
   
 6. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő. A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni. Felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak. A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
   
 7. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat. A jelvényt az MTSZ adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.
   
 8. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.
   
 9. A Magyar Természetbarát Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.

  A tájegységek a következôk:
  1. Kőszeg - Kemeneshát
  2. Balaton-felvidék
  3. Bakony
  4. Vértes - Gerecse
  5. Pilis - Budai-hegység
  6. Börzsöny - Cserhát
  7. Mátra
  8. Bükk - Aggteleki-hegység
  9. Cserehát - Zempléni-hegység

  Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)

  Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.

  A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.

  A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.

 10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.

NÉHÁNY JÓTANÁCS

A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.

Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.

Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezenkívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.

A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.

Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.

Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.

Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.

Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat az MTSZ Gyalogtúra Bizottságával közöljék, lehetőleg írásban.

A szintadatok Írottkő - Hollóháza irányban az emelkedőket jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.) a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.

A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel. Itt a szintkülönbségek e kis útszakaszok feltüntetett irányában értendők.

Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).


TÁVOLSÁG-, SZINT- ÉS IDŐADATOK ÖSSZESÍTÉSE:

  táv (km)   szint (m)   idő (perc)
1.sz. túra: Írottkő - Sárvár 70,2 430 1097
2.sz. túra: Sárvár - Sümeg 71,9 280 1106
3.sz. túra: Sümeg - Keszthely 47,5 810 794
4.sz. túra: Keszthely - Tapolca 25,7 470 433
5.sz. túra: Tapolca - Badacsonytördemic 15,7 330 269
6.sz. túra: Badacsonytördemic - Nagyvázsony 41,0 1260 741
7.sz. túra: Nagyvázsony - Városlőd 22,1 400 372
8.sz. túra: Városlőd - Zirc 38,7 1020 683
9.sz. túra: Zirc - Bodajk, Csókakő vm. 44,8 890 760
10.sz. túra: Bodajk, Csókakő vm. - Szárliget 48,5 1160 843
11.sz. túra: Szárliget - Dorog 67,2 1950 1204
12.sz. túra: Dorog - Piliscsaba 18,6 440 322
13.sz. túra: Piliscsaba - Hűvösvölgy 21,7 480 373
14.sz. túra: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (Bécsi út) 13,9 450 253
15.sz. túra: Rozália téglagyár (Bécsi út) - Dobogókő 22,3 1000 434
16.sz. túra: Dobogókő - Visegrád, komp 24,2 510 414
17.sz. túra: Nagymaros - Nógrád 38,1 1610 732
18.sz. túra: Nógrád - Becske 51,7 1560 931
19.sz. túra: Becske - Mátraverebély 67,3 1720 1181
20.sz. túra: Mátraverebély - Mátraháza 25,9 1170 505
21.sz. túra: Mátraháza - Sirok 21,7 970 422
22.sz. túra: Sirok - Szarvaskő 17,5 340 297
23.sz. túra: Szarvaskő - Putnok 54,9 1880 1012
24/a.sz. túra: Putnok - Aggtelek 30,0 480 497
24/b.sz. túra: Aggtelek - Bódvaszilas 31,7 790 554
25.sz. túra: Bódvaszilas - Boldogkőváralja 65,0 850 1059
26.sz. túra: Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg (Sátoraljaújhely) 52,7 1680 959
27.sz. túra: Nagy-nyugodó-nyereg (Sátoraljaújhely) - Hollóháza 46,4 1280 825
Összesen: 1096,9 26210 19072BEKÖTŐ ÚTSZAKASZOK ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE:

  táv (km) szint (m) idő (perc)
1.sz. túránál: Kőszeg vá. - OKT 0,9 - 14
Tömörd aut.áll. - OKT 0,3 - 4
2.sz. túránál: Ötvös vá. - OKT 0,8 - 12
3.sz. túránál: Keszthely vá. - OKT 1,2 - 18
4.sz. túránál: Tapolca vá. - OKT 0,8 - 12
8.sz. túránál: Németbánya - OKT 1,1 - 16
Zirc vá. - OKT 0,2 - 3
9.sz. túránál: Bakonynána - OKT 0,6 - 9
OKT - Jásd 0,9 20 16
Kisgyónbánya - OKT 0,3 - 4
10.sz. túránál: Mindszentpuszta - OKT 0,2 - 3
OKT - Gesztes-vár 0,5 70 14
15.sz. túránál: Bécsi út, 18-as busz - Rozália téglagyár vasúti őrház 0,3 - 5
Nagymaros,komp - Nagymaros-Visegrád vmh. 0,4 10 7
18.sz. túránál: Magyarkút, Orgonavirág-th. - OKT 1,1 - 16
Becske-alsó vmh. - OKT 1,4 - 21
21.sz. túránál: Hármashatár-eh. - OKT 0,2 20 5
23.sz. túránál: OKT - Telekessy-eh. (Cementgyári üdülő) 0,3 30 8
24/b.sz. túránál: Jósvafő (bg) - OKT 0,2 30 6
Bódvaszilas vá. - OKT 0,7 - 11
26.sz. túránál: Sátoraljaújhely vá. - Nagy-nyugodó-nyereg 3,5 250 78
Összesen: 15,9 430 28TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL:

Kőszegi-hegység (1:25000) Kőszeg Tourist
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000) 13
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Keszthelyi-hegység (1:40000) 34
Balaton (1:40000) 41
Bakony északi rész (1:40000) 2
Bakony déli rész (1:40000) 3
Vértes (1:40000) 20
Gerecse (1:40000) 1
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000) 16
Budai-hegység (1:40000) 6
Börzsöny (1:40000) 5
Gödöllői-dombság (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Cserhát (1:60000) 8
Mátra (1:40000) 14
Bükk északi rész (1:40000) 29
Bükk déli rész (1:40000) 30
Aggtelek, Jósvafő és környéke (1:40000) 1
Cserehát (1:50000) Csereháti Településszövetség
Zempléni-hegység északi rész (1:40000) 22

Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, azonban tájékoztató jelleggel továbbra is felhasználhatók az 1:150000 méretarányú megyetérképek.

ÚTKÖZBEN HASZNÁLHATÓ VÁROSTÉRKÉPEK:

Megvásárólhatók egyes könyvesboltokban, ezenkívül Budapesten a térképboltokban is (VI. Bajcsy Zsilinszky út 37., VII. Nyár u.1., XIV. Bosnyák tér 5.)

A felsorolás az 1996 márciusi állapotot tartalmazza. (friss információért látogass el a weblapra Kéktúra.hu)

Szálláshelyek az MTSZ által időszakonként kiadott jegyzékekben találhatók.NEM TUDHATOM...

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

(Radnóti)

Kedves Barátunk!

Ha útrakel(t), örömmel üdvözöljük a kéktúrázók népes táborában. Túrája során nincs egyedül, mert hű segítőtársa a túra igazolófüzete valamennyi adatával és vázlatával. Hűségesen kíséri - sőt inkább vezeti - Önt ezenkívül Írottkőtől Hollóházáig a fákon, oszlopokon, épületeken ezer kilométeren át folyamatosan felfestett kék sáv jelzés.

Ha túrája során a lassan ismerőssé váló bélyegzőt a füzetébe nyomja, kérjük gondoljon a sok áldozatkész társadalmi munkásra, akik az Ön sikeres túrája érdekében létrehozták és fenntartják az útvonalat, gondoskodnak a bélyegzőkről, gondozzák az utakat, ösvényeket, festik a jelzéseket, vagy egyéb módon fáradoznak a túrázók érdekében.

Hazánk tájainak, emberi alkotásainak, történelmének és népének alaposabb megismerését segíti a természetjárás keretében ez a mozgalom.

A Kéktúra útvonalát kedvtelésből bárki végigjárhatja. Magának a Kéktúra jelvényének birtoklása azonban egy jelentős sportteljesítmény hivatalos és nyilvántartott elismerése. Ezért a jelvény csak a füzetben leírt szabályozás, a hivatalos kiírás feltételeinek pontos betartásával szerezhető meg.

A várhatóan több évig tartó sikeres teljesítés alatt sok-sok maradandó, kellemes élményt, vidám hangulatot, szép időjárást és jó erőt, egészséget kíván a

Magyar Természetbarát Szövetség